227 Trang 12345>»

Chuyên mục: Kế toán - Kiểm toán   RSS RSS

Bao gồm những thông tin về nghiệp vụ kế toán, kỹ năng hành nghề và những vấn đề về pháp luật kế toán - kiểm toán.
CHỦ ĐỀ LỌC CHỦ ĐỀ: PHẢN HỒI LƯỢT XEM TIN NHẮN CUỐI

Quy định về hóa đơn đối với hộ kinh doanh

Người gởi nguyenanh1292

07 43.637
vuthienan134
31/07/2022

Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn xuất hóa đơn VAT khi điều chỉnh thuế suất xuống 8%

Người gởi TRUTH

02 760
tathao123
29/06/2022

Bộ chứng từ cần thiết để đủ điều kiện ghi nhận chi phí

Người gởi ChuTuocLS

02 18.913
tlthuthao21899
24/06/2022

Đã có Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Người gởi nguyenanh1292

02 7.974
nhatvy05021999
10/06/2022

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG, TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG

Người gởi bluesky1984

02 7.627
nhatvy05021999
10/06/2022

Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

Người gởi nguyenanh1292

05 58.484
nhatvy05021999
10/06/2022

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Người gởi HuyenVuLS

14 38.390
nhatvy05021999
10/06/2022

Sai lầm nếu bạn làm kế toán thuế mà không biết những văn bản này

Người gởi ChuTuocLS

08 87.197
nhatvy05021999
10/06/2022

Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Người gởi HuyenVuLS

07 35.446
nhatvy05021999
10/06/2022

Hóa đơn - thuế: các lỗi thường gặp và mức xử phạt

Người gởi nguyenanh1292

07 59.070
buivy081
25/02/2022
Các chủ đề khác

Tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Người gởi ThanhLongLS

02 31.580
Thanhngoc209
19/01/2022

Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

Người gởi nguyenhoaibao12061999

00 36

Có cần phải bổ nhiệm kế toán trưởng 1 năm 1 lần

Người gởi mttg

01 48
daisy1009
31/08/2022

Công ty có thể huỷ hoá đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn khác không?

Người gởi thanhdat.nguyen1404

01 47
dtlanh99
31/08/2022

Những trường hợp không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Người gởi xuanuyenle

02 32
banhquecute
30/08/2022

Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Người gởi xuanuyenle

02 53
minhcong99
30/08/2022

Hóa đơn đầu vào

Người gởi phamthicamvan29@gmail.com

01 72
dtlanh99
28/08/2022

Giám đốc của công ty TNHH một thành viên có được kiêm kế toán trưởng không?

Người gởi vuthienan134

02 97

Cần tìm Luật sư tư vấn thuế TNDN của bệnh viện

Người gởi BVUBCT

00 60
BVUBCT
24/08/2022
227 Trang 12345>»