Gửi tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên trước 3 ngày có hợp lệ không?

Chủ đề   RSS   
 • #521734 26/06/2019

  thiepoanh

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2018
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 930
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Gửi tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên trước 3 ngày có hợp lệ không?

  Theo quy định tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên phải công bố thông tin và đăng tải website Thông báo mời họp kèm tài liệu trình Đai hội! Công ty Tôi đã thực hiện theo quy định! Hiện nay, còn 03 ngày nữa là Đại hội, Công ty Tôi muốn cập nhật một số tài liệu là Tờ trình (không phải chương trình Đại hội), hỏi như vậy có đúng không? và theo quy định nào? Trân trọng!

   
  1331 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thiepoanh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #521735   26/06/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Theo quy định thì chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp, mà thông báo mời họp là có bao gồm các tài liệu sử dụng trong cuộc họp. Do đó, ngay tại thời điểm gửi thông báo mời họp thì phải tải những tài liệu đó lên trang thông tin điện tử của công ty rồi. Nếu chỉ còn 3 ngày mới gửi thì không hợp lý so với quy định (Căn cứ quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014).

  Cho nên việc gửi tài liệu lên sau này phải đảm bảo là tất cả cổ đông có quyền dự họp biết được thông tin này. Một là gửi tài liệu cho từng cổ đông được quyền dự họp, hai là gửi lên website nhưng thông báo cho họ biết để họ cập nhật tài liệu.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sunshine19 vì bài viết hữu ích
  Desperado2111 (15/01/2020)