Đã có Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Chủ đề   RSS   
 • #453052 05/05/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Đã có Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

  Bộ Tài chính vừa công bố Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn

  Theo đó, có các nội dung sửa đổi như sau:

  - Tạo hóa đơn tự in.

  - Tạo hóa đơn đặt in

  - Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

  - Bán hóa đơn do Cục thuế đặt in

  Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 12/06/2017.

  Xem chi tiết tại file đính kèm.

   
  8301 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #453061   05/05/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Để các bạn dễ theo dõi, sau đây, mình xin cập nhật những điểm mới tại Thông tư 37/2017/TT-BTC:

  1. Thời hạn trả lời có được phép tự in hóa đơn rút ngắn còn 02 ngày làm việc (hiện nay là 05 ngày làm việc)

  Hiện nay, để được phép tự in hóa đơn, DN phải đáp ứng 1 số điều kiện, trong đó có điều kiện phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện.

  Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN

  2. Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in trong vòng 02 ngày làm việc (hiện nay là 05 ngày làm việc)

  Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, DN, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

  Nếu sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản.

  3. Rút ngắn thời hạn thông báo trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn còn 02 ngày (hiện nay là 05 ngày)

  Đồng thời, khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc (hiện nay là 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  nhatvy05021999 (10/06/2022)
 • #585211   10/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Cảm ơn bạn đã tóm lại những điểm mới, đỡ mất công so sánh từ điều khoản luôn ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #595881   27/12/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Đã có Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

  Bài viết trên với nội dung về Thông tư 37/201/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn rất ngắn gọn, súc tích, tóm gọn khá đủ thông tin cho người đọc dễ theo dõi.
   
  Đối với quy định sửa đổi liên quan đến tạo hóa đơn tự in, tại Thông tư 37/2017/TT-BTC có sửa đổi gạch đầu dòng cuối của điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:
   
  "...Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp ..."
   
  Trước kia, tại Thông tư 39, khoảng thời gian này được quy định là 05 ngày, tuy nhiên quy định mới đã rút lại còn 02 ngày. Theo tôi thấy, việc quy định lại thời hạn đưa ra ý kiến của cơ quan thuế như trên là hợp lý. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng nhận được kết quả phản hồi đối với việc sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp mình, giúp thủ tục thực hiện được rút ngắn thời gian, đồng thời doanh nghiệp có thể xử lý nhanh chóng.
   
   
  Có thể thấy, Thông tư 37/2017/TT-BTC đã có những quy định tương đối phù hợp, khắc phục được những hạn chế, bất cập ở quy định trước.
   
  Báo quản trị |