Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn xuất hóa đơn VAT khi điều chỉnh thuế suất xuống 8%

Chủ đề   RSS   
 • #581642 25/03/2022

  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4689)
  Số điểm: 34335
  Cảm ơn: 671
  Được cảm ơn 1175 lần


  Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn xuất hóa đơn VAT khi điều chỉnh thuế suất xuống 8%

  Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 2688/BTC-TCT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo đó 

  1. Về các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT được quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

  thue-gtgt-8%-2688-BTC-TCT

  2. Thời điểm lập hóa đơn
   
  - Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trường ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.
   
  Đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.
   
  - Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.
   
  - Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất là 10%.
   
  - Đối với hoạt động cung cấp hoàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

  >>> Xem toàn văn Công văn 2688/BTC-TCT tại đây
   
   
  868 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586772   29/06/2022

  Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn xuất hóa đơn VAT khi điều chỉnh thuế suất xuống 8%

  Căn cứ Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng
  ...
  4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.
  "

  Đồng thời tại Nghị định 41/2022/NĐ-CP có quy định:

  "Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.”"

  =>> Như vậy, có thể thấy trước ngày 20/06/2022 khi xuất hóa đơn GTGT vừa có hàng hóa được giảm thuế GTGT vừa có hàng hóa không được giảm thuế đơn vị phải tách hóa đơn xuất riêng cho từng mặt hàng thì mới được ghi nhận giảm thuế. Điều này gây ra nhiều bất lợi cho người sử dụng hóa đơn nếu có nhiều hàng hóa phải tách và xuất nhiều hóa đơn. Tuy nhiên từ ngày 20/06/2022 lúc Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực đã cho phép trên một hóa đơn được ghi nhận hàng hóa vừa được giảm thuế GTGT vừa hàng hóa không được giảm thuế GTGT đã tạo ra những thuận tiện hơn cho người sử dụng hóa đơn.
   

   
  Báo quản trị |  
 • #586828   29/06/2022

  Công văn 2688/BTC-TCT hướng dẫn xuất hóa đơn VAT khi điều chỉnh thuế suất xuống 8%

  Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước 1/2/2022 với thuế suất 10%, dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ 1/2/2022 đến hết 31/12/2022, thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 1/2/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

   
  Báo quản trị |