Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Chủ đề   RSS   
 • #590288 29/08/2022

  xuanuyenle
  Top 200
  Lớp 10

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 13327
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 350 lần


  Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

  Việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử. Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), người nộp thuế (NNT) cần nắm những thông tin cơ bản để có nghĩa vụ và quyền lợi tương ứng. Theo đó, Quyết định 1931/QĐ-TCT có quy định về công khai thông tin ngưòi nộp thuế sử dụng/ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

  Ngày 23/8/2022 Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định 1391/QĐ-TCT về quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2022.

  Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan thuế khi triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 41/2022/NĐ- CPThông tư số 78/2021/TT-BTC.

  Việc ban hành Quyết định về quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với mục đích:

  - Giảm thiểu tối đa các bước công việc trực tiếp của công chức thuế.

  - Thay đổi mô hình quản lý hóa đơn thủ công sang mô hình quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch.

  - Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác và quản lý thông tin.

  HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

  Về trách nhiệm của người nộp thuế

  Khi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, người nộp thuế (NNT) thực hiện:

  + Đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

  + Lập hóa đơn giao cho khách hàng. 

  + Sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo liên tục và duy nhất.

  + Chuyển dữ liệu HĐĐT từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

  Thành phần dữ liệu, phương thức truyền nhận và lộ trình triển khai áp dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

  Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

  Theo Quyết định 1391/QĐ-TCT mới ban hành của Tổng cục Thuế có quy định về việc Công khai thông tin người nộp thuế sử dụng/ngừng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

  Quy định này nhằm mục đích công khai, minh bạch thông tin của người nộp thuế khi sử dụng hoặc ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Cụ thể, căn cứ vào Điều 7 quyết định 1391/QĐ-TCT như sau:

  Rà soát lại, cập nhật dữ liệu NNT sử dụng hoặc ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

  Theo đó, hàng ngày, công chức bộ phận Thanh tra - Kiêm tra sẽ rà soát lại những đối tượng dựa trên kết quả thanh tra, kiếm tra cùa cơ quan thuế hoặc từ kết quả của các cơ quan có liên quan về:

  - NNT mới đăng ký sử dụng

  - NTT thay đổi thông tin đăng ký sử dụng

  - NNT có yêu cầu ngừng sử dụng

  Đồng thời, cập nhật Danh sách NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Mẫu số 03-8/QTR-HĐĐT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này trên Hệ thống HĐĐT-CTĐT.

  Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng điện tử

  Hàng ngày, công chức bộ phận Thanh tra - Kiếm tra rà soát lại Danh sách NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo Mẫu số 03- 8/QTR-HĐĐT tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này.

  Sau đó, duyệt để công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện xác nhận danh sách để công khai thông tin NNT sử dụng/ngừng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng điện tử.

   
  131 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590364   29/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 1650
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 41 lần


  Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ bạn. Việc công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm mục đích:

  - Giảm thiểu tối đa các bước công việc trực tiếp của công chức thuế.

  - Thay đổi mô hình quản lý hóa đơn thủ công sang mô hình quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch.

  - Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác và quản lý thông tin.

   
  Báo quản trị |  
 • #590511   30/08/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (329)
  Số điểm: 2860
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 32 lần


  Công khai người nộp thuế dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

  Cảm ơn anh/chị đã chia sẽ bài viết, khi sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng hóa đơn có mã xác thực sẽ không cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Do đó sẽ kiểm soát tình hình sử dụng hóa đơn và các vấn đề về thuế được tốt hơn.

   
  Báo quản trị |