Xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #580237 31/01/2022

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 75 lần


  Xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường thế nào?

  Thông tư 02/2022/TT-BCT vừa được Bộ Công thương ban hành gần đây quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường. Một trong những nội dung trọng tâm được đề cập đó là việc xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường.

  Mã số ngạch công chức Quản lý thị trường bao gồm:

  1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường (Mã số: 21.187);

  2. Kiểm soát viên chính thị trường (Mã số: 21.188);

  3. Kiểm soát viên thị trường (Mã số: 21.289);

  4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường (Mã số: 21.190).

  Tại Chương III (bao gồm Điều 9, 10) Thông tư này quy định về xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường, cụ thể:

  Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường

  + Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức.

  + Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức Quản lý thị trường theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

  Xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường

  Các ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

  + Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số 21,187) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

  + Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường (mã số 21.188) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  + Ngạch Kiểm soát viên thị trường (mà số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  + Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

  Việc chuyển xếp lương từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

  Thông tư 02/2022/TT-BCT sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/04/2022.

   
  137 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580244   31/01/2022

  Xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường thế nào?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích của bạn. Hiện việc xếp lương của cán bộ, công chức, viên chức nhiều lĩnh vực đang được thay đổi cho phù hợp với tình hình quản lý hiện nay. Ví dụ Thông tư 01/20210TT-BGDĐT, Thông tư 02/20210TT-BGDĐT, Thông tư 03/20210TT-BGDĐT, Thông tư 04/20210TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Vấn đề này sẽ được rất nhiều quan tâm, mong sẽ có thêm những chia sẻ từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #581817   27/03/2022

  Xếp lương các ngạch công chức Quản lý thị trường thế nào?

  Cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích của bạn vừa rồi. Vấn đề xếp lương của công chức là vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người trong đó có cả mình. Thông qua bài viết trên có thể biết thêm những quy định chi tiết về việc xếp  lương. Rất mong có thêm những chia sẻ chi tiết hơn từ bạn. 

   
  Báo quản trị |