Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo của Kiểm soát viên thị trường

Chủ đề   RSS   
 • #580230 31/01/2022

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 75 lần


  Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo của Kiểm soát viên thị trường

  Mới đây, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường.

  Mã số ngạch công chức Quản lý thị trường bao gồm:

  1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường (Mã số: 21.187);

  2. Kiểm soát viên chính thị trường (Mã số: 21.188);

  3. Kiểm soát viên thị trường (Mã số: 21.289);

  4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường (Mã số: 21.190).

  Thông tư này cũng quy định tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn các ngạch công chức quản lý thị trường nêu trên.

  Đối với Kiểm soát viên thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ đào tạo, bồi dưỡng cụ thể như sau:

  Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  + Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, địa phương về công tác Quản lý thị trường và các lĩnh vực liên quan;

  + Nắm vững kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ của Quản lý thị trường; nắm vững mục tiêu, đối tượng quản lý, quy chế công tác, các mối quan hệ công tác của lực lượng Quản lý thị trường với tổ chức, cá nhân có liên quan;

  + Có khả năng tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, quy định về quản lý nhà nước đối với lực lượng Quản lý thị trường; có khả năng tổng hợp, tham gia nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

  + Có khả năng xây dựng phương án, kế hoạch, các thể loại văn bản hành chính, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;

  + Có khả năng triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tổ chức phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan; có khả năng tổ chức làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao tham mưu, đề xuất;

  + Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở' vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

  + Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

  Thông tư 02/2022/TT-BCT sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/04/2022.

   
  145 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #580245   31/01/2022

  Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo của Kiểm soát viên thị trường

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn, với tình hình phát triển kinh tế của đất nước hiện nay sẽ kéo theo những vấn đề phức tạp phát sinh trong xã hội, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập thế giới. Điều này dẫn đến để có thể thực hiện các nhiệm vụ quẩn lý thị trường thì cần phải có tiêu chuẩn, năng lực phù hợp, đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Vì vậy việc ban hành thông tư 02/2022/TT-BCT thay thế thông tư 09/2018/TT-BCT là điều cần thiết để đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực phù hợp.

   
  Báo quản trị |  
 • #581818   27/03/2022

  Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo của Kiểm soát viên thị trường

  Cảm ơn bài viêt hữu ích của bạn. Qua bài viết của bạn mình đã nắm bắt thêm được những tiêu chuẩn và điều kiện cơ bản để trở thành kiểm soát viên thị trường. Rất mong nhận được thêm nhiều thông tin hữu ích từ các bài viết của bạn trong thời gian tới. 

   
  Báo quản trị |  
 • #584994   31/05/2022

  Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo của Kiểm soát viên thị trường

  Cảm ơn những kiến thức vô cùng bổ ích từ bạn. Đây là các tiêu chuẩn chung của các ngạch Kiểm soát viên thị trường. Để được bổ nhiệm kiểm soát viên thị trường thì người được bổ nhiệm cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn của các ngạch cụ thể nữa.

   

   
  Báo quản trị |