Thắc mắc bảo lưu phụ cấp chức vụ của viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #582604 31/03/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Thắc mắc bảo lưu phụ cấp chức vụ của viên chức

  Trường tôi có viên chức trước đây là phó hiệu trưởng của trường khác được bổ nhiệm năm tháng 3/2021 do sức khỏe không tốt nên xin thôi PHT và đã được miễn nhiệm, điều động về làm giáo viên trường tôi kể từ tháng 10/2021. Nay có hướng dẫn thầy giáo này vẫn được hưởng phụ cấp phó hiệu trưởng đến hết tháng 3/2022 là đúng hay sai ạ?

  Cập nhật bởi nhocsaya ngày 31/03/2022 11:16:35 CH sai chính tả
   
  227 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582607   31/03/2022

  Thắc mắc bảo lưu phụ cấp chức vụ của viên chức

  Đối với trường hợp bạn đã trao đổi thì ở đây phó hiệu trưởng bị miễn nhiệm rồi mới điều động sang đơn vị khác, nên việc bảo lưu chức vụ ở đây sẽ áp dụng với trường hợp thôi giữ chức vụ. Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV:

  - Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành.

  - Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

  - Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

  - Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các tiết c1, c2 và c3 nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

  =>> Như vậy trường hợp của mình sẽ nhằm ở trường hợp thứ 4 nên được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

  Như vậy việc bảo lưu phụ cấp chức vụ từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022 là đúng 6 tháng theo quy định.

   
  Báo quản trị |