Sinh 3 hưởng chế độ thai sản thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #582120 30/03/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (168)
  Số điểm: 4710
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 49 lần


  Sinh 3 hưởng chế độ thai sản thế nào?

  Trường hợp lao động nữa đóng BHXH được 2 năm thì có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không? Nếu sinh 3 thì được hưởng những chế độ gì ?

   

   
  170 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582132   30/03/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1746)
  Số điểm: 11913
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 263 lần


  Sinh 3 hưởng chế độ thai sản thế nào?

  Thứ nhất, điều kiện để người lao động hưởng chế độ thai sản căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Lao động nữ sinh con;

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

  Theo đó, điều kiện hưởng chế độ thai sản là cần phải đóng từ 06 tháng BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp nêu đóng BHXH được 2 năm, tuy nhiên không cung cấp thời gian dự kiến sinh nên không thể xác định thời 12 tháng trước khi sinh. Như vậy, trong trường hợp đóng BHXH từ đủ ít nhất 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

  Về thời gian nghỉ hưởng căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

  Như vậy, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con sẽ được nghỉ thêm 01 tháng. Trong trường hợp sinh ba nên thời gian bạn được nghỉ hưởng chế độ thai sản là 08 tháng.

  Về mức hưởng thai sản căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 :

  Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

  Như vậy, mức hưởng thai sản sẽ được tính  bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản x 08 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản.

  Về trợ cấp một lần căn cứ theo Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

  Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi…”

  Như vậy, NLĐ khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con. Trong trường hợp sinh ba thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 06 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con.

   

   
  Báo quản trị |