Ký hợp đồng khi người đại diện xuất cảnh

Chủ đề   RSS   
 • #589095 31/07/2022

  banhquecute
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Ký hợp đồng khi người đại diện xuất cảnh

  Tình huống đặt ra: Công ty mình muốn ký Hợp đồng với công ty đối tác là 1 công ty TNHH, tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của họ đang đi nước ngoài. Vậy công ty mình phải chuyển Hợp đồng này sang nước ngoài để người đại diện theo pháp luật của đối tác ký hay sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  - Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

  - Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

  Như vậy, dựa vào quy định trên, nếu Công ty đối tác chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật thì trong trường hợp người đại diện này xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền lại cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện.

  Do đó, Công ty Anh có thể không cần phải chuyển hợp đồng sang nước ngoài cho người đại diện theo pháp luật của Công ty đối tác ký mà có thể thực hiện theo 02 trường hợp như sau:

  (1) Trường hợp Công ty đối tác có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên: Công ty Anh có thể ký hợp đồng với người đại diện theo pháp luật khác tại Việt Nam.

  (2) Trường hợp Công ty đối tác chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật mà người này đã xuất cảnh sang nước ngoài: Công ty Anh có thể tiến hành ký hợp đồng với người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

   
  200 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590714   31/08/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Ký hợp đồng khi người đại diện xuất cảnh

  Cảm ơn những thông tin chia sẻ của bạn. Từ quy định trên có thể thấy khi giao dịch với đối tác nước ngoài cần xác định xem người trực tiếp ký kết đủ thẩm quyền hay không. Nếu có nhiều người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp đó chỉ cần cử một trong số đó tham gia ký kết. Nhưng nếu chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người trực tiếp ký kết chỉ có thể là người đó hoặc người được đại diện theo pháp luật theo ủy quyền thực hiện việc giao dịch.

   
  Báo quản trị |