Hợp đồng thực tâp sinh có phải là hợp đồng lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #586611 29/06/2022

  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (211)
  Số điểm: 1365
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 12 lần


  Hợp đồng thực tâp sinh có phải là hợp đồng lao động?

  Xem xét trong Bộ luật Lao động năm 2019: Chưa thấy có quy định nào trực tiếp điều chỉnh đối với hợp đồng thực tập sinh cả. Tuy nhiên:

  - Theo quy định tại Điều 93 Luật Giáo dục năm 2019 về trách nhiệm xã hội:

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

  a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;

  b) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học;

  c) Tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định thực hiện nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;

  d) Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình.

  2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

  3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

  - Theo quy định tại Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 về phạm vi điều chỉnh:

  “Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục”.

  Theo đó, doanh nghiệp được quyền nhận các sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học vào thực tập trong doanh nghiệp và tạo điều kiện cho họ thực tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  Theo đó, nếu người sử dụng lao động nào nhận thực tập sinh theo hình thức nêu trên thì việc nhận thực tập đó sẽ được Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục điều chỉnh thay vì là Bộ luật Lao động. Như vậy Hợp đồng thực tập sinh không phải là hợp đồng lao động, và cũng không trực tiếp chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động.

   
  197 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leehuy97 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586971   30/06/2022

  Hợp đồng thực tâp sinh có phải là hợp đồng lao động?

  Cảm ơn chia sẻ của tác gải, hợp đồng học việc, hợp động thực tập sinh không phải là hợp đồng lao động thuộc điều chỉnh của Bộ luật lao động, do đó, trong nội dung hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh không cần quy định điều khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

   
  Báo quản trị |