Có cần phải ra quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính không?

Chủ đề   RSS   
 • #587120 30/06/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Có cần phải ra quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính không?

  Trường hợp tôi đang lập biên bản xử phạt hành chính thì đối với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và thuộc trường hợp phải giải trình thì có cần phải ra quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính không?

   
  79 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587121   30/06/2022

  Đối với trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ và thuộc trường hợp phải giải trình thì có cần phải xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay không thì căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Khoản 34 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020:
  "Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  1. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
  a) Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này;
  b) Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;
  c) Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
  2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

  =>> Như vậy hiện nay thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính sẽ có các mốc thời gian theo từng trường hợp cụ thể như sau:
  - 7 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường kể từ ngày lập biên bản.
  - 10 ngày làm việc đối với trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt kể từ ngày lập biên bản.
  - 1 tháng kể từ ngày lập biên bản đối với trường hợp mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan theo quy định pháp luật.
  - 2 tháng kể từ ngày lập biên bản đối với trường hợp mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ.
  =>> Theo quy định trên nếu thuộc trường hợp nào thì thời hạn sẽ áp dụng thời hạn theo trường hợp đó mà không cần phải ra quyết định gia hạn. Ngoài ra người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy khi thuộc những trường hợp này cần phải lập biên bản xác minh, lưu trữ những tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh khi có khiếu nại hoặc yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính.

   
  Báo quản trị |