Cần làm gì khi chuyển người lao động sang một công việc khác?

Chủ đề   RSS   
 • #587755 17/07/2022

  lvkhngoc
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1609
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Cần làm gì khi chuyển người lao động sang một công việc khác?

  Người sử dụng lao động và người lao động có giao kết với nhau hợp đồng lao động 1 năm. Tuy nhiên sau một thời gian làm việc, người lao động cảm thấy không phù hợp với công việc và hai bên đã thỏa thuận với nhau chuyển người lao động sang một công việc khác, lương và chế độ vẫn không đổi.

  Trong trường hợp việc chuyển công việc này không phải tạm thời theo Điều 29 Bộ Luật lao động 2019 thì việc này được coi là thay đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 

  Công ty cần thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động căn cứ theo Điều 33 Bộ luật lao động 2019.

  “Điều 33. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

  1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

  3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

  Theo Khoản 2 Điều 33 Bộ luật lao động 2019, nếu hai bên đã thỏa thuận được thì Công ty có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động về việc thay đổi, bổ sung trong hợp đồng lao động.

   
   
  111 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588064   24/07/2022

  Cần làm gì khi chuyển người lao động sang một công việc khác?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Vì việc điều chuyển xuất phát từ ý chí của người sử dụng lao động, và mặc dù nó được điều chỉnh bởi luật nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của người lao động. Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo việc làm cho người lao động nên pháp luật lao động cũng quy định rất chặt chẽ về các trường hợp người sử dụng lao động được điều chuyển công việc cho người lao động và quyền lợi của người lao động được hưởng khi bị điều chuyển.

   
  Báo quản trị |  
 • #589875   22/08/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1751)
  Số điểm: 12043
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 268 lần


  Cần làm gì khi chuyển người lao động sang một công việc khác?

  Theo quy định thì có trường hợp người sử dụng lao động được chuyển người lao động sang làm công việc khác  mà không cần phải có sự đồng ý của người lao động theo Điều 29 Bộ luật Lao động 2019. Còn trong trường hợp mà chuyển sang làm công việc khác luôn thì phải có sự đồng ý của người lao động, hai bên thỏa thuận với nhau về việc thay đổi công việc, có thể ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc ký lại một đồng lao động mới.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #590589   30/08/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Cần làm gì khi chuyển người lao động sang một công việc khác?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả. Mình xin bổ sung thêm thông tin về các mức xử phạt người sử dụng lao động khi có hành vi điều chuyển người lao động trái pháp luật quy định theo Điều 11 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

  - Phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng:

  + Không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc; hoặc

  + Không thông báo hoặc thông báo không rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

  - Phạt tiền từ 3.000.000 - 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  + Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động 2019;

  + Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do; thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)