Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #383271 14/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4226 lần


  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Đây là thông tin hầu hết các doanh nghiệp quan tâm, trước khi kiểm tra, thanh tra thuế, các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? Cần những hồ sơ gì để không bị nộp phạt?

  Dưới đây là những thông tin cần biết, gửi đến Quý Doanh nghiệp để chuẩn bị tốt cho các đợt kiểm tra, thanh tra thuế.

  1. Công tác sắp xếp chứng từ gốc

  - Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thế

  - Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo

  Hóa đơn bán ra phải kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

  Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.

  Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. ,...

  Tất cả phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh.

  - Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

  2. Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

  - Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc Biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

  - Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm

  3. Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức Nhật ký chung)

  - Sổ nhật ký chung

  - Sổ nhật ký bán hàng

  - Sổ nhật ký mua hàng

  - Sổ nhật ký chi tiền

  - Số nhật ký thu tiền

  - Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng

  - Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

  - Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.

  - Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.

  - Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,...621, 622, 627, 641, 642,...Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.

  - Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định

  - Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

  - Sổ khấu hao tài sản cố định

  - Sổ khấu hao công cụ dụng cụ

  - Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

  - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

  - Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

  Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

  4. Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

  - Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra:

  Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

  - Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ

  - Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

  5. Hồ sơ pháp lý

  - Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).

  - Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

  6. Kiểm tra chi tiết khác

  - Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)

  - Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán

  - Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng

  - Kiểm tra các khoản phải trả

  - Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế

  - Đầu vào và đầu ra có cân đối

  - Kiểm tra ký tá có đầy đủ

  - Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng

  - Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp : Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ

  Nội dung công việc sẽ thực hiện :

  1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

  2. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

  3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

  4. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

  5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

  6. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

  7. Điều chinh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

  8. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

  9. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

  10. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

  Trên đây là một số công việc chính cẩn chuẩn bị, tùy thuộc tình hình thực tế mỗi doanh nghiệp có thế phải chuẩn bị các công việc khác nhau.

  Cơ quan thuế sẽ kiểm tra theo thứ tự các loại thuế sau:

  - Thuế giá trị gia tăng

  - Thuế Thu nhập cá nhân

  - Các thuế khác ( thuế xuất, nhập khẩu, thuế TTĐB)

  Các nhân viên cơ quan thuế sẽ đi thành từng tốp 2-3 người hoặc nhiều hơn nữa tùy theo khối lượng công việc.

  Mỗi người họ sẽ kiểm tra từng mục thuế khác nhau nên nếu bạn không muốn bị quay với hàng tá câu hỏi của họ, bạn nên sắp xếp lịch trước để không rơi vào tình huống bị động.

  1. Thuế giá trị gia tăng

  - Thường được bắt đầu bằng công đoạn kiểm tra hoá đơn theo báo cáo thuế. Do vậy bạn cần sắp xếp hóa đơn GTGT đầu ra đầu vào bản gốc kèm theo các tờ khai.

  - Cần phải kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đã kê khai nhưng có vấn đề photo ra một bản, lập bảng kê để riêng ra.

  - Các hóa đơn bị mất bản gốc, chỉ có bản photo cần chuẩn bị kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế.

  - Các hóa đơn đầu ra hủy cần pho to kèm với biên bản hủy để riêng ra.

  - Các hoá đơn mua hàng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng trở lên bạn nên có bản sao chứng từ thanh toán kèm theo để đỡ mất công mỗi lần cán bộ thuế hỏi lại phải đi tìm trong đống sổ phụ ngân hàng.

  - Nhân viên thuế thường sẽ đòi 1 file excel tổng hợp tất cả các báo cáo thuế cho họ. Nên tốt nhất mình lập sẵn một file excel tổng hợp đó khi họ cần cung cấp được luôn.

  2. Thuế Thu nhập cá nhân

  Các hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị:

  - Hợp đồng lao động (để xem xét việc trả lương Gross hay là lương Net

  - Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương kèm sẵn một file excel tổng hợp loại thuế này chuyển cho họ.

  - Thẻ lương nhân viên

  - Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng

  - Các chứng từ liên quan đến đăng ký giảm trừ gia cảnh, giấy chứng nhận người phụ thuộc không có thu nhập, các bản sao giấy khai sinh. . .

  - Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài.

  - Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

  - Các giấy tờ khác liên quan.

  3. Thuế Xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu

  Những loại thuế này liên quan đến các hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài, do vậy hồ sơ chuẩn bị cần phải để ý đến việc dịch thuật các tài liệu là tiếng Anh để tránh việc thuế hạch sách bắt đi dịch lúc đó rất mất thời gian.

  Hồ sơ chuẩn bị để cán bộ thuế kiểm tra bao gồm:

  - Các hợp đồng ngoại bản Tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có dịch công chứng là tốt nhất.

  - Hồ sơ tài liệu liên quan đến các mặt hàng xuất nhập khẩu như: CO, Quanlity,. . .

  - Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu.

  - Chứng từ nộp thuế

  - Chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng (photo)

  - Các tài liệu khác có liên quan.

  4. Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Thuế này thường là các cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nhập khẩu các mặt hàng chịu thuế TTĐB. Hồ sơ cần chuẩn bị:

  - Các chứng minh thuế TTĐB đã nộp ở khâu trước để khấu trừ ở khâu tại doanh nghiệp đối với đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế

  - Các tờ khai nộp thuế, biên lai nộp thuế ở khâu nhập khẩu và bán hàng trong nước

  - Tổng hợp doanh số hàng hóa tiêu thụ đặc biệt bán ra

  - Các giấy tờ tài liệu khác có liên qua

  5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thuế TNDN là loại thuế mà liên quan đến toàn bộ hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, nên hồ sơ của loại thuế này chính là toàn bộ sổ sách kế toán, tài liệu kế toán của doanh nghiệp.

  Ngoài các hồ sơ tài liệu đã chuẩn bị cho các loại thuế trên, thì bộ hồ sơ thuế TNDN cần chuẩn bị:

  - Sổ sách kế toán đã in, ký, đóng dấu của doanh nghiệp…

  - Chứng từ photo kẹp với phiếu chi, phiếu thu, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu kế toán.

  - Bảng tính giá thành dịch vụ, hàng hóa gia công sản xuất

  - Hợp đồng mua bán

  - Hồ sơ tài sản cố định

  - Hồ sơ ngân hàng

  - Các quyết định lương, quyết định khấu hao, quyết định thôi khấu hao

  - Bảng tính khấu hao, bảng phân bổ chi phí, bảng phân bổ doanh thu

  - Biên bản hủy hàng hỏng, biên bản kiêm kê kho, biên bản kiểm kê quỹ, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành...

  - Tờ trình về các công việc, kế hoạch chi tiêu năm…

  - Đối chiếu công nợ, xác nhận số dư ngân hàng, các quyết định xử lý công nợ, công văn đòi nợ từng lần

  - Hồ sơ pháp lý công ty.

  Nguồn: tinketoan24h.com

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 14/05/2015 06:01:19 CH Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 14/05/2015 05:59:08 CH
   
  59136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #399092   10/09/2015

  Thanh tra thuế như bạn nói trên có phải là khi quản lý thuế Ở đội quản lý thị trường xuống đơn vị kiểm tra không ạ ? và quản lý thuế xuống thì được phép kiểm tra những gì vậy ạ ? em cảm ơn !

   
  Báo quản trị |  
 • #399301   12/09/2015

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  hataylengkeng viết:

  Thanh tra thuế như bạn nói trên có phải là khi quản lý thuế Ở đội quản lý thị trường xuống đơn vị kiểm tra không ạ ? và quản lý thuế xuống thì được phép kiểm tra những gì vậy ạ ? em cảm ơn !

  Quản lý thị trường khác với Cơ quan thuế bạn nhé!

  - Quản lý thuế ý bạn là cán bộ Quản lý thuế? Hay cơ quan thuế xuống kiểm tra (Quyết toán thuế)? 

  Câu hỏi của bạn khó hiểu quá!

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #438955   18/10/2016

  quanghvneu
  quanghvneu

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2016
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 7 lần


  Mình thấy khi làm thủ tục doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp chỉ khai báo nguồn vốn thôi chứ không xác định được doanh nghiệp đó thực sự đang có nguồn vốn đó không. Nhiều doanh nghiệp rất quan trọng cái khâu khi cơ quan thuế đến kiểm tra văn phòng, cơ sở công ty để duyệt hồ sơ thuế thì phải.

   
  Báo quản trị |  
 • #579481   19/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã chia sẽ rất hưu ích. Thanh tra, kiểm tra thuế là một quy trình quan trọng và tất yếu để thực hiện quản lý việc chấp hành và thực thi pháp luật thuế của cơ quan thuế. Để phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra hoặc kiểm tra thuế, doanh nghiệp cần phải có kiến thức sâu rộng về pháp luật thuế cũng như kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là khi các quy định thuế và kinh nghiệm thực tiễn này có thể thay đổi đáng kể trong giai đoạn doanh nghiệp bị thanh tra/ kiểm tra. Việc am hiểu và nắm vững quy trình thanh tra, kiểm tra cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế và cơ quan thuế là vô cùng quan trọng.

   
  Báo quản trị |  
 • #585190   10/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn, mình đang tìm những thông tin này luôn ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #592796   26/10/2022

  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Kiểm tra, thanh tra thuế luôn là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đây là có thể được xem là một loại hình kiểm toán tuân thủ pháp luật thuế do các cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, thanh tra luôn tạo ra tâm lý áp lực không phải chỉ với kế toán mà còn áp lực cả với chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này có thể được khắc phục thông qua việc chuẩn bị liên quan. Cảm ơn bài viết của bạn đã chia sẻ những tài liệu cho các doanh nghiệp chuẩn bị khi kiểm tra, thanh tra.

   
  Báo quản trị |  
 • #593045   30/10/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (323)
  Số điểm: 2176
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết tổng hợp của bạn khá đầy đủ những hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị trước khi kiểm tra, thanh tra thuế, các doanh nghiệp tránh trường hợp bị xử phạt vì thủ tục hồ sơ, chứng từ không đầy đủ

   
  Báo quản trị |  
 • #593055   30/10/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1055)
  Số điểm: 7380
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 146 lần


  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẽ. Nội dung hướng dẫn rất chi tiết, đọc xong bài viết mình có thể tự tin hơn một xíu để chuẩn bị tinh thần cho đợt thanh tra, kiểm tra thuế sắp tới, cũng như có thể hướng dẫn cho những đồng nghiệp những nội dung này để chuẩn bị cho đợt kiểm tra.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #593098   30/10/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3630
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 20 lần


  Cần chuẩn bị gì trước kiểm tra, thanh tra thuế?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin cực ký hữu ích và thiết thực này.

  Nhờ bài viết mà mình có thể nắm được cụ thể những công việc cần thực hiện trước khi cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra và trình tự kiểm tra các loại thuế của cơ quan thuế.

   
  Báo quản trị |