Cách tính tuổi đảng đối với Đảng viên đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại

Chủ đề   RSS   
 • #586918 30/06/2022

  maibng

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:27/06/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Cách tính tuổi đảng đối với Đảng viên đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại

  Có thể được kết nạp lại vào Đảng bao nhiêu lần?

  Cũng theo mục 3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 như sau:

  "3. Điều 4: Giới thiệu và kết nạp người vào Đảng

  ...

  3.5.3. Chỉ kết nạp lại một lần.

  3.5.4. Những đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị."

  Theo đó, một người chỉ có thể được kết nạp lại vào Đảng một lần duy nhất. Đồng thời, những Đảng viên được kết nạp lại phải trải qua thời gian dự bị giống như trước đây.

  Tính tuổi đảng đối với Đảng viên được kết nạp lại như thế nào?

  Theo mục 4 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về tính tuổi của Đảng viên như sau:

  "4. Điều 5: Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng của đảng viên

  ...

  4.5. Tính tuổi đảng của đảng viên.

  4.5.1. Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.

  Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khoá II), thời gian bị xoá tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng.

  4.5.2. Đảng viên kết nạp lại được công nhận chính thức thì tuổi đảng tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp lần đầu đối với đảng viên đó, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét, quyết định)."

  Theo đó, Đảng viên kết nạp lại được công nhận chính thức thì tuổi đảng tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp lần đầu đối với đảng viên đó, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư xem xét, quyết định).

   
  118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586920   30/06/2022

  Cách tính tuổi đảng đối với Đảng viên đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Tuổi đảng ghi nhận quá trình phấn đấu của đảng viên từ khi được kết nạp vào Đảng. Theo đó, tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên. Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảng đã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khi đưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên được khôi phục quyền đảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục.

   
  Báo quản trị |  
 • #587075   30/06/2022

  Cách tính tuổi đảng đối với Đảng viên đã ra khỏi Đảng và được kết nạp lại

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Tuổi đảng không chỉ là cơ sở ghi nhận quá trình cống hiến cho Đảng mà còn là căn cứ để xét thi đua, khen thưởng cho mỗi Đảng viên. Đặc biệt với những đảng viên có cống hiến lâu năm còn là căn cứ để xét xét tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên, ví dụ Đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.
   
  Báo quản trị |