Bổ sung nội dung di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #589091 31/07/2022

  banhquecute
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1815
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Bổ sung nội dung di chúc

  Tình huống đặt ra: Tôi có người cô đã lập di chúc có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện tại vì các con đang ở nước ngoài, sợ có việc gì không hay xảy ra sau này mà các con lại không về kịp nên cô muốn sau khi cô mất, giao cho tôi quản lý di sản trước. Như vậy thì có thực hiện được không?

  Căn cứ Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền của người lập di chúc thì người lập di chúc có các quyền như sau:

  - Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

  - Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

  - Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

  - Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; và

  - Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

  Theo đó, người lập di chúc có quyền chỉ định người quản lý di sản nên trong trường hợp này, người cô của Anh có thể bổ sung thêm vào nội dung của di chúc đã lập rằng chỉ định Anh là người quản lý di sản sau khi cô mất theo quy định tại Điều 640 Bộ luật này, cụ thể:

  (1) Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

  (2) Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

  (3) Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

  Thêm vào đó, việc chứng thực bổ sung di chúc cũng được nêu rõ tại Điều 38 Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

  Điều 38. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  1. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

  2. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể chứng thực tại bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực nào; cơ quan đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã chứng thực trước đây về nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc để ghi chú vào sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch.”

  Ngoài ra, để biết cụ thể thủ tục chứng thực di chúc được thực hiện như thế nào, Anh có thể xem chi tiết tại Điều 23 Thông tư 01/2020/TT-BTP Anh nhé.

   
  230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593564   01/11/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Bổ sung nội dung di chúc

  Cảm ơn những chia sẻ từ bạn. Việc pháp luật cho phép người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó vào bất cứ lúc nào là một quy định hợp lý bởi lẽ trong quá trình sinh sống sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề làm cho quyết định của người lập di chúc sẽ thay đổi.

   
  Báo quản trị |  
 • #593623   03/11/2022

  Bổ sung nội dung di chúc

  Cảm ơn những chia sẻ từ bạn. Việc pháp luật cho phép người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập trước đó và cần thực hiện công chứng chứng thực thì văn bản di chúc mới sẽ có hiệu lực.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #594075   23/11/2022

  Bổ sung nội dung di chúc

  Cảm ơn chia sẻ đầy bổ ích của tác giả. Việc người lập di chúc tự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ di chúc là hợp tình hợp lý. Vì bản chất di chúc là ý chí của người lập di chúc nên muốn sửa đổi như thế nào thì tùy thuộc vào họ. Và nếu muốn bản di chúc có hiệu lực thì cần công chứng chứng thực.

   
  Báo quản trị |